Muzeele Moldovei

 

 

 

REGISTRUL MUZEELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

 

 

№ înreg istra

re

Denumirea muzeului Subordonare Adresa Anul fondării, nr., data ordinului, deciziei, hotărîrii privind crearea muzeului Nr., data ordinului şi nr. de înregistrare a muzeului la Ministerul

Culturii

Numele, prenumele directorului

muzeului

Telefon, adrese de contact
1) Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală Ministerul Culturii or.Chisinau str.M. Kogalniceanu 82 An.1889-Uprava Zemstvei Guberniale

Reorganizări: anul 1991- ord. Ministerului Culturii şi Cultelor nr.231 din 22.10.1991;

Anul 2005 – Hotărîrea Guvernului nr.1326 din 14.12.2005;

Anul 2006- ord. Ministerului Culturii şi Turismului nr.196 din 01.06.2006;

Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică nr.83 din

21.04.2006

Ordinul Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 Petru Vicol Director general t. 24 40 02,

t. fax 23 88 48 mnein_posta@ yahoo.com www. muzeu.md

Filial e: 1.Muzeul satului 2.Complexul muzeal Conacul Balioz 3.Complexul muzeal Vila cu parc Mîndîc

4. Complexul Saharna- Țîpova

  Mun. Chișinău

s. Ivancea, Orhei

 

s. Mîndîc, r-l Drochia

s. Țîpova, r-l Orhei

       
2) Muzeul Naţional de Artă al Moldovei Ministerul Culturii Mun. Chişinău, str. 31 August,

115

An. 1939 – Ministerul Culturii şi Cultelor Ord. Ministerului Culturii nr.179 din 19.05.2004 ZBÂRNEA

Tudor,

Direcor general

t. 24 53 32,

t.  24 17 30

mob.0795 48511

artmuseum_md@y

ahoo.com www.mnam.md

3) Muzeul Naţional de Ministerul Mun. Chişinău, An. 1983 Ord. Ministerului Culturii SAVA Eugen, t.24 36 77
  Istorie a Moldovei Culturii str. 31 August,

121 A

Ord. Ministerului Culturii nr.561 din 21.12.1983.

Reorganizări:

Ord. Ministerului Culturii nr. 231 din 22.10.1991, Hotărîrea Guvernului nr.1323 din 14.12.2005, ord. Ministerului Culturii şi Turismului nr.

302p din 26.12.2005.

nr.179 din 19.05.2004 Director general t. 24 4325

fax 24 43 69 museum@starnet.m d www.nationalmuse um.md

Filial e 1.Casa-muzeu A. Șciusev 2.Complexul memorial Capul de pod Șerpeni 3.Muzeul memorial al Statului major al Frontului II ucrainean

4. Muzeul memorial Karol al XII-lei

5.   Conacul familiei Lazo

6.   Muzeul deportărilor

  1. Chișinău, str. Șciusev

2.s. Șerpeni, r-l Anenii Noi 3.s.Malinovscoer- l Rîșcani

4.s. Varnița r-l Anenii Noi

5.  s. Piatra r-l Orhei

6.  Chișinău

       
4) Rezervaţia Cultural- Naturală “Orheiul Vechi” Ministerul Culturii  

s. Trebujeni, raionul Orhei

An. 1968, Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al

RSSM nr.77 din 15.03.1968.

Reorganizări:

An. 1991, ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 211 din 30.10.1991;

An. 1998, în temeiul Legii nr.1538-XIII din 25.02.1998

este creată Rezervaţia peisageră Trebujeni;

An. 2009, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 228 din 23.03.2009 este constituită

Rezervaţia Cultural-Naturală “Orheiul Vechi”.

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 CIOBANU

Ion, director general

023556042
5) Casa- muzeu Ministerul Mun. Chişinău, Hotărîrea Sovietului Ord. Ministerului Culturii Vadim 022 29 26 85
  “A.S.Puşkin” Culturii str. Anton Pann, 19. Miniştrilor al RSSM nr. 489 din 31 mai 1946 nr. 179 din 19.05.2004 Drelinschi, director Casa.muzeu.puskin @gmail.com
  Filiale : Conacul familiei

Ralli

  s. Dolna, r-l

Strășeni

       
6) Muzeul de istorie şi etnografie, s. Speia, Anenii Noi Primăria s. Speia s. Speia, str. Ștefan cel Mare, nr. 13, Anenii

Noi

An. 1981, ord. Muzeului Naţional de Istorie din 24.08.1981; reprofilat prin

ord. MNI din 24.08.1994.

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 POPESCU

Eugenia

0265-74-248

060888450

0265-74-366

7) Muzeul de istorie şi etnografie, s. Mereni, Anenii Noi Primăria s. Mereni Anenii Noi

s. Mereni

An. 1980, 22.04. Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 BACIU

Emilian

060738444

026555727

8) Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Hîrbovăţ, Anenii Noi

Primăria s. Hîrbovăţ s.Hîrbovăţ, str. Păcii, Anenii Noi an. 1981, decizia Sovietului

sătesc Hîrbovăţ nr.13 din 25.12.1981.

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 RADU

Eudochia

069941203

026572374

9) Muzeul de istorie şi etnografie, mun. Bălţi Primăria mun. Bălţi mun. Bălţi, str. A.

Lăpuşneanu, 2,

An. 1960, hotărîrea Comitetului Executiv

orăşenesc Bălţi nr. 6/164 din

14.10.1960

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 DOBROGEAN

U Ludmila

t. 0 231 24 3 68

t.mob. 079159776

muzeubalti@ gmail.com

10) Pinacoteca”Antioh Cantemir”, mun. Bălţi Primăria mun. Bălţi Mun. Bălţi, str.

Independenţei, 10

An. 1973, hotărîrea Comitetului Executiv

orăşenesc Bălţi nr. 3/144 din

05.08. 1973.

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 Cristina Munteanu t. 0 231 23 5 84

t.mob. 078152028

cristinamunteanu77 7@gmail.com

11) Muzeul de istorie a mun. Chişinău Direcția Cultură a Primăriei mun.

Chișinău

Mun. Chişinău, Mateevici, 60 A An. 1979, ord. Ministerului Culturii nr. 551 din 03.12.1977. ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 SURUCEANU

Valeria

022 2 41 648

069385747

muzeul.chisinau@g mail.com

12 Muzeul Ţinutului Cahul Primăria or. Cahul or. Cahul, str. Lev Tolstoi, 4 An. 1958, ord. Ministerului Culturii nr. 412 din 30.07.1958. Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 MAFTEI Maria Lidia Istomina t. 0 299 2 22 69

t.mob. 068116779

068042578

muzeul.cahul@mai l.ru

  Filiale: Casa-muzeu N.

Lebedenco

  s. Lebedenco, rl

Cahul

       
13 Muzeul de istorie şi Primăria s. s. Tartaul, An. 1989 Ord. Ministerului Culturii MOCANU t.027377449
  etnografie, s. Tartaul,

Cantemir

Tartaul, Cantemir Cantemir (act de fondare pierdut) nr. 179 din 19.05.2004 Lidia 079383790
14 Muzeul de istorie “D. Cantemir”, or.

Cantemir

Primăria Cantemir Or. Cantemir, str. Ştefan Vodă,1 An. 1994

(act de fondare pierdut)

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 GHELAN

Alexandru

t. 0 273 2 22 03

068533644

15 Casa-muzeu “Alexei Mateevici”, Căinari Primăria Căinari

Sectia cultura

Or. Căinari, str.

Mateevici, 28, raionul Căuşeni

An. 1989 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 ROTARI

Fedora

t. 0 243 3 32 57

067571861

16 Casa-muzeu “A.

Mateevici”, s.Zaim, Căuşeni

Secţia cultură s. Zaim, str. Pietre vechi, 2,

raionul Căuşeni

26 martie 1988

inaugurarea muzeului (25 de ani de la inaugurare)

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 GĂINĂ Ion t.s 0 243 72 3 37

mob.069837 113

e-mail ioangaina62@yaho o.com

ludmila- gluh@rambler.ru

17 Muzeul de istorie şi

etnografie, Ciadîr-Lunga

Primăria mun. Ciadîr-Lunga mun. Ciadîr-Lunga, str. Gorkii, 13 An. 1969, ord. Ministerului Culturii nr. 82 din 14.02.1969 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 STAMOVA

Stefanida

t. 0 291 2 10 31

079529836

c-lmuzey@ rambler.ru

18 Muzeul satului Vălcineţ, Călăraşi Primăria s. Vălcineţ s. Vălcineţ, raionul Călăraşi An.1999, decizi Consiliului

local Vălcineț nr. 07/11 din 22.07.1999.

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 CURMEI

Ecaterina

t. 0 244 32 4 85
19 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Horodişte, Călăraşi

Primăria s. Horodişte s. Horodişte,

raionul Călăraşi

An. 1970, 22.04.1970 (act de

înființare pierdut)

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 LEVA Mihai t. 0 244 61 3 46
20 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Săseni, Călăraşi

Primăria s. Săseni s. Săseni, raionul Călăraşi An. 1970 (act de înființare pierdut) Ord. Ministerului Culturii nr.179 din 19.05.2004 NAZARIA

Eleonora

t. 0 244 66 2 41
21 Muzeul “Casa părintească”, s. Palanca, Călăraşi privat s. Palanca, raionul Călăraşi   Ord. Ministerului Culturii nr.179 din 19.05.2004 POPA Tatiana t. 0 244 73 1 75

casa.parinteasca@g mail.com

069457399

22 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Hogineşti, Călăraşi

Primăria s. Hogineşti,

raionul Călăraşi

s. Hogineşti,

raionul Călăraşi

Anul 2000 (act de înființare pierdut) Ord. Ministerului Culturii nr.179 din 19.05.2004 ROŞCA Tudor t. 0 244 67645

067674443

23 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Bravicea,

Călăraşi

Primăria s. Bravicea s. Bravicea, raionul Călăraşi (act de înființare pierdut) Ord. Ministerului Culturii nr.179 din 19.05.2004 ȚARINĂ

Ludmila

t. 0 244 32083
24 Muzeul satului Selemet, Cimişlia Primăria s. Selemet s. Selemet, raionul Cimişlia An. 1991, hotărîrea cîrmuirii colhozului “Lenin” nr. 13 din 06.03.1991. Ord. Ministerului Culturii nr.179 din 19.05.2004 TELEVCA

Elena

t. 0 241 2 26 48

(secţia cultură) 024139283 scoala muzicala

resp. Grădinaru Larisa

culturacimislia” mail.ru

25 Muzeul de istorie şi

etnografie, Criuleni

Primăria or.

Criuleni

Or. Criuleni, str.

Igor Șevciuc, 3

An. 1987 Ord. Ministerului Culturii

nr.179 din 19.05.2004

PALADII

Vladimer

024822648
26 Muzeul găgăuzesc

regional de istorie şi studiere a ţinutului, Comrat

Consiliul Executiv UTA Găgăuzia mun. Comrat, str. Lenin, 82 An. 1969, ord. Ministerului Culturii al RSSM nr. 82 din 14.02.1969. Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004. MARINOV

Vladislav

t. 0298 23 356

mob.:067 477 330

e-mail: кomrat.muzei@yan

dex.ru

27 Muzeul naţional găgăuz de istorie şi etnografie

„D.Cara-Ciobanu”, s.

Beşalma, Comrat

Direcţia cultură UTA Găgăuzia s. Beşalma, str. Lenin, nr. 110, raionul Comrat An. 1969, ord. Ministerului Culturii nr.82 din 14.02.1969. Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 MARIN

Ludmila

t. 0 298 53272

t.mob.

0699 94 959

karbona@mail.ru

28 Muzeul de istorie şi etnografie, Ţaul, Donduşeni Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport

Donduşeni

s. Ţaul, raionul Donduşeni An. 1991, ord. Ministerului Culturii și cultelor nr. 166 din 20.09.1991 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 Rîșchitor Natalia t. 0 251 404,

0 251 238

(primăria) 076009037

29 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Sofia,

Drochia

Direcția Cultură, Turism, Tineret

și Sport Drochia

s. Sofia, raionul Drochia An. 1982 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 NELIPOVSCH

I Alexandra

069029601
30 Muzeul de studiere a

ţinutului, s. Pelinia, Drochia

Direcția Cultură,

Turism, Tineret și Sport Drochia

s. Pelinia, raionul Drochia An. 1991 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 GUREANU

Svetlana

t.mob. 069029601
31 Muzeul Ţinutului Edineţ Primăria Edineţ or. Edineţ, str. Independenţei, 49 An. 1975, hotărîrea

Comitetului Executiv Edineţ din 05.02.1975; ord.

Ministerului Culturii al RSSM din 17.09.1975

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 IAROŢCHI

Raisa

t. 0 246 2 22 33

t.mob. 0 696

90 700

muzeultinutului.edi net@gmail.com

32 Muzeul raional de istorie şi etnografie „Lazăr Dubinovschi”, Făleşti Direcția Generală Educație și

Cultură Făleşti

or. Făleşti, str. Moldovei, 5 An. 1975, ord. Ministerului Culturii al RSSM nr. 331 din 19.09.1975 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 TĂBÎRŢĂ

Tamara

t. 0 259 24 192

t.mob. 067381000

sectiaculturamuzeu @gmail.com

  Filiale:

1.  Muzeul satului Horeşti

2. Muzeul satului Risipeni 3.Muzeul satului Călugăr

   

s. Horești

s. Risipenni

s. Călugăr

Decizia consiliului raional Fălești nr. 04/08 din 12.09.2013      
33 Muzeul de istorie şi etnografie, Floreşti Secţia raională cultură Floreşti or. Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 8 An. 1979, decizia Comitetului Executiv raional Floreşti din

23.06.1978

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 MURAFA

Elidia

t. 0 250 2 61 68
34 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Cajba,

Glodeni

Secţia cultură Glodeni s. Cajba, raionul Glodeni An. 1983 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 STATI Emilia t. 0 249 52 4 96
35 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Iabloana, Glodeni

Secţia cultură Glodeni s. Iabloana, raionul Glodeni An. 1983 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 LUNGU

Valentina

t. 0 249 54 6 27
36 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Cuhneşti, Glodeni Secţia cultură Glodeni s. Cuhneşti, raionul Glodeni An. 1990, hotărîrea Asociaţiei intergospodăreşti de

producere a fructelor “Zorile” din 17.05.1990, proces- verbal nr.6

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 HAREA

Valeriu

t. 0 249 58 1 25

024958798

primaria Cuhnesti

37 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Limbenii Vechi, Glodeni Secţia cultură Glodeni s. Limbenii Vechi, raionul Glodeni An. 2004, hotărîrea Consiliului raional Glodeni

din 11.03.2004, process- verbal nr.1

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 Gheras Lidia t. 0 249 75 3 43
38 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Stîrcea, Glodeni Secţia cultură Glodeni s. Stîrcea, raionul Glodeni An. 2004, hotărîrea Consiliului raional Glodeni din 11.03.2004, process-

verbal nr.1

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 GURSCHII

Stanislav

t. 0 249 25 3 56
39 Muzeul de istorie şi etnografie, Hînceşti Secţia cultură Hînceşti or. Hînceşti, str.Mitropolit Varlaam, 51 An. 1975, ord. Ministerului Culturii al RSSM nr.306 din 28.08.1975 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 SCREAGHIN

Vera.

t. 0 269 2 36 07

mob.079 80 3607

069885248 Placinta

cultura@hancesti.m d

40 Muzeul raional de istorie şi etnografie „Anatol

Candu”, s. Văsieni, Ialoveni

Secţia Cultură, Ialoveni s. Văsieni, str. Ştefan cel Mare

235, raionul Ialoveni

An. 1980 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 CANDU Diana 068501192

diana_candu@yaho o.com

41 Muzeul de istorie şi etnografie, Leova Secţia cultură Leova or. Leova, str. Ştefan cel Mare,

67

An. 1973 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 FIODOROVA

Valentina.

t. 0 263 94 907

t. mob.

079 281279

              Muzeulleova”gmail

.com

Valen1262@gmail. com

42 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Tigheci, Leova Primăria s. Tigheci s. Tigheci, raionul Leova An. 1981 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 PUŞCAŞU Ion t. 0 263 45 5 40

t.dom.

t. 0 263 45 238

(primăria)

43 Muzeul de istorie şi etnografie, or. Nisporeni Secţia Cultură și Turism Nisporeni or. Nisporeni, str. Suvernalității, nr. 4 An. 1995, ordinul Ministerului Culturii al RSSM nr. 331 din 19.09.1975 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 CIORTAN

Ecaterina

O264 26604

culturanisporeni@g mail.com

44 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Iurceni,

Nisporeni

Secţia Cultură și Turism

Nisporeni

s. Iurceni, raionul Nisporeni An. 2002 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 MALARCIUC

Ioana

t. 0 264 49 6 83

culturanisporeni@g mail.com

45 Muzeul de istorie şi etnografie, or. Orhei Secţia cultură Orhei or. Orhei, str. Renaşterii

Naţionale, 23

An. 1969, ord. Ministerului Culturii al RSSM nr. 82 din

14.02.1969

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 CALCEA

Andrei

t. 0 235 2 02 98

t.mob 069722837

46 Casa-muzeu „Alexandru Donici”, s. Donici, Orhei Secţia cultură Orhei, primăria or. Orhei s. Donici, raionul Orhei An. 1976, ord. Ministerului Culturii al RSSM nr. 51 din 15.09.1976.

Prin HG nr. 88/2019, a fost transmisă în administrarea MECC, în calitate de filială a Muzeului Național de

Literatură „Mihail Kogălniceanu”

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 Ecaterina Ceban t. s.0 235 73 5 49

mob. 069418943

47 Muzeul de istorie şi

etnografie, or. Rîşcani

Secţia cultură

Rîşcani

Or. Rîşcani, str.

Trandafirilor, 2

An. 1974 Ord. Ministerului Culturii

nr. 179 din 19.05.2004

IORDACHE

Svetlana.

t. 0 256 2 83 44,

t.mob. 060003696

Filial e 1.  Muzeului literar ,,L. Damian”

 

2.  Muzeul satului Pîrjota

  s. Corlăteni, str. Centrală, r-l Orhei

2. s. Pîrjota, str. Eroilor, 1

1.  Hotărârea Adunării

Generale a gospodăriei Kirov din 15 martie 1994

2.  Dispoziția Secției Cultură Rîșcani nr. 25 din 28.04.2005

     
48 Muzeul de istorie şi etnografie, or. Soroca Secția

Cultură și Turism

or. Soroca, str. Independenţei, 68 An. 1907, decizia Societăţii

Cercetătorilor Văii Nistrului din. or. Soroca

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 BULAT

Nicolae

023022264;

069323734,

ncbulat@gmail.co

    Soroca         m;
  Filiale : Cetatea Soroca

Lumînarea Recunoștinței

  or. Soroca

or. Soroca

       
49 Muzeul raional de istorie şi etnografie, Drochia Secţia cultură, Drochia or. Drochia, str.

Mitropolit Varlam, 35

An. 1989, hotărîrea

Consiliului raional Drochia nr.4 din 12.04.1989.

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 POSTOVAN

Dumitru

069984033
50 Muzeul Rezervaţiei naturale „Codrii”, s. Lozova, Străşeni ASS „Moldova” s. Lozova, raionul Străşeni An. 1983, decizia Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei naturale “Codrii” din 28.11.1983, proces verbal nr. 4. Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 Ecaterina Barcari Şef secţie ştiinţă, rezervaţia

Codrii

t. 023747386
51 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Recea, Străşeni

Secţia cultură Străşeni s. Recea, raionul Străşeni An. 1981, ord. Ministerului

Culturii nr. 472 din 01.09.1981

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 IOVU Mihail 060359836
52 Muzeul de istorie şi

etnografie, or. Taraclia

      Ord. Ministerului Culturii

nr. 179 din 19.05.2004

   
53 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Cairaclia,

Taraclia

Primăria s. Cairaclia s. Cairaclia, str. Lenin, 46/a,

raionul Taraclia

An. 1978, hotărîrea Consiliului raional Taraclia,

din 14.08.1978

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 CASAPOV

Valeriu

t.m 067484123

cairacliamuzei@ gmail.com

54 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Corten,

Taraclia

Primăria s. Corten s. Corten, str. Chirov, 8, raionul

Taraclia

An. 1984, hotărîrea comitetului de partid al

colhozului

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 GURGUROV

Dumitru

Tel. Primărie 029172236
55 Muzeul de istorie şi

etnografie, or. Tvardiţa, Taraclia

Complexul de producere

„Tvardița”

or. Tvardiţa, str.

Gagarin, 11 raionul Taraclia

An. 1961, hotărîrea

conducerii colhozului din Tvardiţa din 5 mai 1961.

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 DIMOV

Gheorghe

069504740

gotcadimov@mail.r u

56 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Negureni,

Teleneşti

Primăria s. Negureni s. Negureni,

raionul Teleneşti

An. 1976

Proces verbal nr. 4 din 29

aprilie 1976

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 ZAPOROJAN

Tatiana

025860794

068265914

57 Muzeul de istorie şi studiere a ţinutului, or. Vulcăneşti Primăria or. Vulcăneşti or. Vulcăneşti, str. Gagarin, 39, UTA Găgăuzia An. 1973, ord. Ministerului Culturii nr. 270 din 15.04.1973 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 MALCEV

Vasilii

t. 0 293 2 25 97

069653469

gagauz2000@yaho o.com

58 Muzeul de istorie şi studiere a ţinutului, s.

Slobozia Mare, Vulcăneşti

r. Cahul     Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004   0797479612

Sergiu Eremia

Sectia cultura Cahul

59 Muzeul de istorie şi Primăria s. s. Etulia, raionul An. 1999, Decizia consiliului Ord. Ministerului Culturii PANCEVA 068824037
  studiere a ţinutului, s.

Etulia, Vulcăneşti

Etulia Vulcăneşti,

UTAGăgăuzia

local din 19.07.1999 nr. 179 din 19.05.2004 Sofia stefanidapanceva66

@mail.ru

60 Muzeul de istorie şi studiere a ţinutului, s. Cişmichioi, Vulcăneşti Primăria s. Cişmichioi s. Cişmichioi, str. Lenin, 42 A,

raionul Vulcăneşti, UTA Găgăuzia

An. 1999, Decizia consiliului local din 05.11.1999 Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 REŞILEAN

Nadejda

068 706 438

lida.boeva@mail.ru

61 Muzeul de istorie şi etnografie, or. Ungheni Primăria mun. Ungheni mun. Ungheni, str. N.Bălcescu, 9 1967, Decizia nr. 4/109 din 13.06.1967 a Comitetului Executiv a Consiliului

Raional Ungheni

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 IUCAL Vasile t. 0 236 2 27 64

pyretus@ yandex.ru

62 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Sculeni, Ungheni Primăria s. Sculeni s. Sculeni, str. Alexandru cel Bun, nr. 6, raionul

Ungheni

1983, Hotărârea Comitetului de partid a sovhozului

„Pogranicinik”

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 CĂLIN Maria t. mob. 0 685 55 807

calinmaria111@ya

hoo.com

63 Muzeul satului Pîrliţa, Ungheni Secția Cultură și Turism s. Pîrliţa, raionul Ungheni An. 2002, Decizia nr. 6/2 din 21.12.2001 a Consiliului

comunal Pîrlița

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 BUZOVOI

Vera

t. 0 236 54 871

mariana987@inbox

.ru

64 Muzeul raional de istorie şi etnografie, Căuşeni Consiliul

Raional Căușeni

Căuşeni, str. Mateevici, 7 An. 2004, decizia Consiliului raional Căuşeni nr. 1/19 din

19.02.2004

Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 BONDARENC

O Maria

t. 0 243 2 44 67

t.m. 079563842

65 Muzeul Olimpic din Republica Moldova Comitetul Olimpic al Republicii

Moldova

mun. Chişinău, str. Puşkin, 11 An. 2004, decizia Executivului Comitetului Olimpic nr. 2/-5 din

22.04.2004

Ord. Ministerului Culturii nr. 221 din 13.07.2004 Ambrosi Nicolai t.22 14 77, mob. 068 26 00001 4
66 Muzeul de arheologie şi etnografie a Academiei de

ştiinţe a Republicii Moldova

Academia de ştiinţe A Republicii

Moldova

Bvd. Ştefan cel Mare, 1   Ord. Ministerului Culturii nr. 247 din 18.08.2004 Alexandru Levinschi 069387813
67 Muzeul Național de Literatură „M. Kogălniceanu” Ministerul Educației, Culturii și

Cercetării (HG nr. 981 din 22

decembrie 2012

mun. Chişinău, str. 31 August, 98 An. 1965 Uniunea scriitorilor din Republica Moldova, Ord. Ministerului Culturii nr. 247 din 18.08.2004 ȘLEAHTIȚCH

I Maria, director general

t. 23 78 82

t. 23 81 08

muzeuliterar@ yahoo.com

Filial e 1. Casa-muzeu C. Stamati

 

 

2.  Casa-muzeu Grigore

  s. Ocnița, r-l Ocnița

 

s. Pererîta, r-l

      027151046 d

069209481 Lilia

Proca, șef

filialăcasa Stamati

  Vieru   Briceni        
68 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Slobozia Mare, Cahul – nr. din certificat 058 Secţia cultură Cahul s. Slobozia Mare, raionul Cahul 13. 12.1993 decizia Consiliului local Ord. Ministerului Culturii nr. 179 din 19.05.2004 PLĂCINTĂ

Gheorghe

t. 0 29960476
Muzeul ţinutului natal şi gloriei militare, s. Minjir, Hînceşti Secţia cultură Hînceşti s. Minjir, raionul Hînceşti An. 1966, ord. Ministerului Culturii al RSSM din 21.11.1983 conferit titlul de “muzeu popular” Ord. Ministerului culturii nr. 247 din 18.08.2004 Mircos Elena 060018612

026976230

(biblioteca)

 
69 Muzeul „Memoria

poporului”, or. Ştefan- Vodă

Consiliul rational Ştefan Vodă or. Ştefan-Vodă, str. 31 August,

nr. 10

An. 2004, Decizia Consiliului

rational nr. 7/1 din 03.12.2004

Ord. Ministerului Culturii nr. 282 din 22.09.2004 ARDELEANU

Leonid

t. 0 242 2 40 27

067254896

70 Muzeul de etnografie s. Corcmaz, Ştefan-Vodă Consiliul raional Ştefan Vodă s. Crocmaz, raionul Ştefan-

Vodă

a. 2004, Decizia consiliului local nr. 04/04 din 03.06.2004 Ord. Ministerului Culturii nr. 282 din 22.09.2004 ClAŞEVICI

Eugenia

024246294

060899148

71 Muzeul de studiere a ţinutului natal, s.

Cioburciu, Ştefan-Vodă

Consiliul raional Ştefan Vodă s. Cioburciu, raionul Ştefan-

Vodă

An. 2004 Ord. Ministerului Culturii nr. 282 din 22.09.2004 TALMAZAN

Ion

068881484
72 Muzeul de studiere a ţinutului natal, s.

Răscăieţi, Ştefan-Vodă

Consiliul raional Ştefan Vodă s. Răscăieţi,

raionul Ştefan- Vodă

An. 2004 Ord. Ministerului Culturii nr. 282 din 22.09.2004 DONCILĂ

Svetlana

024236790

060149464

73 Muzeul satului Doroţcaia, Dubăsari Primăria s. Doroţcaia, raionul Dubăsari s. Doroţcaia, str. Biruinței, 3raionul

Dubăsari (edificiu aparte)

Hotărârea comitetului de partid al colhozului Chirov, mai 1985 Ord. Ministerului Culturii nr. 282 din 22.09.2004 BERZAN

Andrei

t. 0248 45 250 t.069203776
74 Muzeul complexelor faunistice fosile al AŞ a

Republicii Moldova

AŞ a Republicii Moldova mun. Chişinău, str.   Ord. Ministerului Culturii nr. 05 din 13.01.2005   t.
75 Muzeul de entomologie al

AŞ a Republicii Moldova

AŞ a Republicii

Moldova

mun. Chişinău   Ord. Ministerului Culturii

nr. 05 din 13.01.2005

  t.
76 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Boldureşti, Nisporeni

Primăria s. Boldureşti s. Boldureşti, raionul Nisporeni An. 2005 Ord. Ministerului Culturii

şi Turismului nr. 316 din 21.11.2005

P0PA Feodora 068784059

postu.a@mail.ru

77 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Borogani,

Primăria s.

Borogani

s. Borogani,

raionul Leova

An. 2005, decizia Consiliului

local Borogani din

Ord. Ministerului Culturii

şi Turismului nr. 15 din

ODAGIU

Ecaterina

t. 0 298 71 3 02
  Leova     20.04.2005 24.01.2006   t. mob.

е_odagiu@yahoo.c om

www.mustuboroga ni.blogspot.com

78 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Temeleuţi, Floreşti

Primăria s. Temeleuţi s. Temeleuţi, raionul Floreşti An. 2004, decizia Consiliului local Temeleuţi nr. 05/07 din

11.11.2004

Ord. Ministerului Culturii nr.245 din 15.08.2006,

înregistrat cu nr. 78

POPA Nadejda t. 0 250 2 02 21 –

secţia cultură

79 Muzeul Pedagogic Republican Ministerul Educaţiei mun. Chişinău, str.

M. Kogălniceanu, 60

An. 1976, ord. Ministerului Învăţămîntului Public nr. 455 din 04.10.1976 Ord. Ministerului Culturii nr. 184 din 25.06.2007 VOLCOV

Valeriu

t.24 05 01

mob. 069181864

volcov-vp@ gmail.com

80 Muzeul de Istorie şi Etnografie a satului

Mateuţi, raionul Rezina

Primăria s. Mateuţi s. Mateuţi, raionul Rezina Decizia 1/7 din 20.03.2003 Ord. Ministerului Culturii nr. 185 din 25.06.2007 Stirbu Ion Director 025424537

primaria 069685912

81 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Mileşti, Nisporeni Primăria s. Mileşti s. Mileşti, raionul Nisporeni An. 2005 Ord. Ministerului Culturii nr. 268 din 09.11.2007 MÎTCU Maria 0264 40 5 50

0264 40 2 87

069817359

              mitcumaria
              @mail.ru
82 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Ciuciuleni,

Hînceşti

Secţia cultură Hînceşti s. Ciuciuleni, raionulHînceşti

str. Sf. Nicolae

An. 2004, decizia Consiliului local Ciuciuleni din

16.11.2004

Ord. Ministerului Culturii nr. 278 din 19.11.2007 MIHAILA

Petru

t. dom 0 269 33 286

t.mob 068 352 086

83 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Tîrnova, Edineţ

Primăria s.

Tîrnova, raionul Edineţ

s. Tîrnova, raionul Edineţ An. 2007, Decizia Consiliului

sătesc Tîrnova nr. 4/2 din 20.12.2007

Ord. Ministerului Culturii nr. 281 din 22.11.2007 SIRCOVSCHI

Eugenia

t. 0 24654240

Primăria s. Tîrnova tel.

84 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Sadaclia, Basarabeasca Primăria s. Sadaclia s. Sadaclia, str. 31 August 140, raionul

Basarabeasca

Decuizia Cons. Sătesc nr. 06/01 din 27.12.2007 Ord. Ministerului Culturii nr.45 din 18.03.2008 SUMAN Nina t.mob. 069271590
85 Muzeul raional de istorie

 şi etnografie, Călăraşi Certificat anulat conform

ord. Ministerului Culturii nr. 136 din 02.07.2015

   or. Călăraşi, str. Bojole,2   Ord. Ministerului Culturii nr. 51 din 21.03.2008,

 înregistrat cu nr. 085.

 PŞENIŢCHI

Ana

t. 0 244 2 61 88
86 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Malovata

Primăria s.

Malovata Nouă

s. Malovata

Nouă,str. Serghei

An. 2006, decizia Consiliului

Primăriei nr. 01/04 din

Ord. Ministerului Culturii

nr. din 04.04.2008

BEŞLEAGĂ

Alexandra

024851701

069502213

  Nouă, Dubăsari   Lazo nr. 6, raionul

Dubăsari

21.02.2008.     sandavilcu@mail.r

u

87 Muzeul satului Tomai, Leova Primăria s. Tomai s. Tomai, raionul Leova An. 2008   Popușoi Viorelia t. 0 263 69 1 09

t. 0 263 69 4 99

060410211

88 Muzeul raional de istorie şi etnografie or. Teleneşti Secţia Cultură, Tineret și Sport Teleneşti or. Teleneşti, str. Ciprian Porumbescu, nr. 8 An. 2008, decizia Consiliului raional Teleneşti nr. 1/20 din 21.02.2008. Ord. Ministerului culturii şi Turismului nr. 233 din 06.11.2008, înregistrat cu

nr. 088

ILESCU Elena t. 0 25822507,

t.mob. 0 687

49 166, fax 0 258 2

24 50

muzeul.raional@m ail.ru

89 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Petrunea,

Glodeni

Primăria s. Petrunea s. Petrunea, raionul Glodeni An. 2007, decizia Consiliului local Petrunea, nr. 09/1 din

23.10.2007

Ord. Ministerului Culturii nr. 141 din                    24.07.2009,

înregistrat cu nr. 089

MAICAN

Daria

t. 0 249 26057
90 Muzeul „Casa bunicii”, s. Bisericani, Glodeni Privat Primăria s. Cuhneşti s. Bisericani,

comuna Cuhneşti, raionul Glodeni

An. 2009, decizia Consiliului local Cuhneşti nr. 3/12 din 24.04.2009 Ord. Ministerului Culturii nr. 142 din 24.07.2009,

înregistrat cu nr. 90.

CEBAN Nina t. 0 249 25648 –

secţia cultură 024958719

069609333

N. Ceban

91 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Sărătenii Vechi, Teleneşti

Primăria s. Sărătenii Vechi s. Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti An. 2009, Decizia Consiliului

communal Sărătenii Vechi nr. 4/4-1 din 10 iulie 2009

Ord. Ministerului nr. 223 din 23.11.2009,

înregistrat cu nr. 091.

BÎRLĂDEAN

U Natalia

060478074

Bibliotecapublica9 4@mail.ru

92 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Hirişeni, Teleneşti

Primăria s. Hirişeni, Teleneşti s. Hirişeni, raionul Teleneşti An. 2009, decizia Consiliului local Hirişeni, nr. 03 din 28

mai 2009

Ord. Ministerului nr. 251 din 14.12.2009,

înregistrat cu nr. 092.

   
93 Muzeul Fermierului, s. Cotova, r-l Drochia Privat s. Cotova, raionul Drochia An. 2005, ord. nr.1 din 16.03.2003 al Asociaţiei

Agricole

Ord. Ministerului Culturii nr. 110 din 20.04.2010,

înregistrat cu nr. 93.

FLOCOSU

Petru

t. 0 252 62 767,

mob.0 69558981

94 Muzeul de istorie şi

etnografie, s. Nicoreni, Drochia

Primăria s. Nicoreni s. Nicoreni, raionul Drochia An. 2009, Decizia nr. 2/2 din 01.04.2009 Ord. Ministerului Culturii nr. 110 din 20.04.2010,

înregistrat cu nr. 094.

TENTIU

Mariana

t. 0252 37 347

mob.069838 692

95 Muzeul Memoriei

Veteranilor Războiului din Afganistan

Asociaţia Veteranilor

războiului din Afganistan

mun. Chişinău, str.

Bvd Moscovei, 12/1

An. 2010, decizia Consiliului Veteranilor Războiului din Afganistan Ord. Ministerului Culturii nr. 196 din 11.06.2010,

înregistrat cu nr. 095.

Graur Serghei t.022450025 069175289
96 Muzeul de istorie şi Primăria s. s. Vertiujeni, An. 2009, decizia Consiliului Ord. Ministerului Culturii BADANEV t. 0 250 2 02 21 –
  etnografie, s. Vertiujeni,

Floreşti

Vertiujeni raionul Floreşti local Vertiujeni nr. 06/06 din

12.11.2009.

nr. 359 din 09.12.2010,

înregistrat cu nr. 096.

Alexandra secţia cultură
97 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Gura Bîcului, Anenii Noi APL “Gura Bîcului” s. Gura Bîcului, Anenii Noi an. 2010, decizia Consiliului sătesc Gura Bîcului nr.

4/15/27 din 23.04.2010.

Ord. Ministerului Culturii nr. 359 din 09.12.2010,

înregistrat cu nr. 97.

OSIPOVA

Veronica

068437228, email: veronica.osipova73 @mail.ru
98 Muzeul de istorie şi etnografie, s. Glinjeni,

Faleşti

Primăria s. Glinjeni, Făleşti s. Glinjeni, raionul Făleşti An. 2007, decizia Consiliului local Glinjeni nr. 5/7 din

18.09.2007

Ord. Ministerului Culturii nr. 145 din 13.06.2011,

înregistrat cu nr. 098.

CIUBOTARU

Stela

068309080

stelaciubotaru74@ gmail.com

99 Muzeul de istorie şi studiere a ţinutului, s. Vinogradovca, Taraclia Primăria s. Vinogradovca s. Vinogradovca, raionul Taraclia An. 2005, hotărîrea consiliului local

Vinogradovca nr. 8/3 din 16.12.2004.

Ord. Ministerului Culturii nr. 145 din 13.06.2011,

înregistrat cu nr. 099.

IVANENCO

Olesea

079024757

obodeao@gmail.co m

100 Muzeul cooperării internaţionale a militarilor în rezervă Asociaţia obştească

„Serviciul Salvării”

mun. Chişinău, str.

V. Alecsandri, 19

An. 2011, decizia AO

„Serviciul Salvării” din

25.05. 2011, proces-verbal nr. 7

Ord. Ministerului Culturii nr. 162               din

06.07.2011, înregistrat cu

nr. 100.

NEAGU

Dumitru

t. 55 15 77,

t. mob. 079 434

305

101 Muzeul de istorie şi etnografie din s. Cosăuţi, r-l Soroca Consiliul raional s.Cosăuți, r.Soroca,

str. Ac.Eugen Popușoi, nr.40

Fondat 01.01.2003, Deciziile nr.7/10 din 14.11.2002 și nr.5/11 din 22.08.2003 Ord. Ministerului Culturii nr. 30 din 16.02.2012 Usatiuc Aurica tel: 0(230)61713

muzeulcosauti@ma il.ru

0(230) 61669

069509172

usatiuc82@mail.ru

102 Înscris radiat            
103 Înscris radiat            
104 Muzeul satului “Ion Budulai” privat s. Cucuruzeni, raionul Orhei   Ord. Ministerului Culturii nr. 45 din 25.02.2013 Ion ADOMNIŢEI t.s. 0235 66 178

t.m. 079 134790

t.d. 0 235 66 259

105 Muzeul „Vatra strămoşească” Asociaţia Naţională de

Turism Rural,

Ecologic şi Cultural

s. Vatici, raionul Orhei Anul 2009 Ord. Ministerului Culturii nr. 143 din 15.05.2013 Anton LAŞCU t. 0235 59 015

t.mob. 069156437

pensiunea_vatic@y ahoo.com

106 Muzeul de istorie şi

etnografie s. Duşmani, raionul Glodeni

Primăria s. Duşmani, raionul Glodeni s. Duşmani, raionul Glodeni Decizia Primăriei s. Duşmani nr. 3/6 din 21.08.2012 Ordinul Ministrului culturii nr. 200 din 23.07.2013 Petru RUSU (primar) t. 0 294 74-236, 74-

238

secrdm@mail. md

107 Muzeul de istorie şi Primăria s. s. Cobani, raionul Decizia Primăriei s. Cobani Ordinul Ministrului Tamara t. 0249 72-354
  etnografie, s. Cobani,

raionul Glodeni

Cobani, raionul

Glodeni

Glodeni nr. 9/4 din 26.10.2012, nr. 6/3

din 08.08.2012

culturii nr. 200 din

23.07.2013

LUPUŞOR 72- 236

FAX 0249 72 – 836

108 Muzeul patrimoniului cultural al oraşului Taraclia Primăria

oraşului Taraclia

Or. Taraclia, str. Gogol, 95 Decizia Primăriei or. Taraclia nr. 4/33 din 26.07.2013 Ordinul Ministrului culturii nr. 212 din 14.08.2013 NECHIT

Tatiana

029425197

079650047

069795778

muzei.taraclia@ mail.ru

109 Muzeul de istorie şi etnografie din s.

Zîmbreni, Ialoveni

Primăria s. Zîmbreni s. Zîmbreni, raionul Ialoveni Decizia Primărieis. Zîmbreni nr. 8/03 din 26.09.2012 Ordinul Ministrului culturii nr. 262 din

24.10.2013

LEANCA

Zenovia

069854664
110 Complexul muzeal în aer liber „În memoria victimelor represiunilor

politice”

SRl „Delia Star” Anenii Noi

s. Mereni

Decizia SRL „Delia Star” nr. 3 din 16.09.2013 Ordinul Ministrului culturii nr. 260 din 23.10.2013 Alexandru POSTICĂ Tel. 069104851

 

069341513 Irina

Postică

111 Muzeul satului Giurgiuleşti, Cahul Primăria s. Giurgiuleşti s. Giurgiuleşti, raionul Cahul Decizia Primăriei s. Giurgiuleşti nr. 6.7 din 07.10.2013 Ordinul Ministrului culturii nr. 314 din13.12.2013 Tatiana

GALAŢEANU

Primăria: 068066313,

tgalateanu@yahoo.

com

112 Muzeul de Istorie, Etnografie şi Artă, Cimişlia Secţia cultură, Cimişlia Or. Cimişlia, str. Livezilor 13 Decizia Consiliului Raional Cimişlia nr. 10/04 din 27.12.2013 Ord. Ministrului Culturii nr. 138 din 23.06.2014 Bulat Alexandru 024122648

069785773 Ştefan

Secţia cultură, Cimişlia

113 Muzeul Militar AO Asociaţia rezerviştilor forţelor armate pentru combaterea

violenţei

Or. Chişinău, bd. Moscovei, 16 Decizia Asociaţiei

Rezerviştilor forţelor armate, ord. nr. 10 din 25.11.2011

Ordinul Ministerului culturii nr. 276 din 13.11.2014 Director Galaction Malai 069212208Fondato rul – Asociaţia

Rezerviştilor Forţelor Armate pentru Combaterea

Violenţei

114 Muzeul de Istorie şi

etnografie al s. Pîrliţa, r-l Făleşti

Consiliul local Pîrliţa s. Părliţa, r-l Făleşti Decizia Consiliului local Pîrliţa nr. 4/6 din 24.10.2014 Ordinul Ministerului

Culturii nr. 01 din 13.01.2015

Director Ana Gangal tel.069117223,

email:muzeulpirlita @gmail.com

115 Muzeul de Istorie şi Etnografie Ştefan

Olteanu, comuna Burlacu, rl Cahul

Consiliul comunal Burlacu Comuna Burlacu Raionul Cahul Decizia Consiliului Comunal Burlacu nr.7/1 din 22.11.2013 Ordinul Ministerului Culturii nr. 71 din 22.04.2015 Ştefan Olteanu, director 29979281
116  Muzeul de istorie şi

 etnografie, Călăraşi Certificat anulat conform

Consiliul local

 Călăraşi

Or. Călăraşi, str. M. Eminescu 32  Decizia Consiliului orăşenesc

 Călăraşi nr. 07/09 din 21

.08.2015

Or. Min. Culturii nr. 172 din 11.09.2015  Ana Pşeniţchii, director  
  ord. MECC nr. 121 din

11.02.19

           
117 Muzeul de istorie și Etnografie din satul

Hăsnășenii Mari

Consiliul local Hăsnășenii Mari s. Hăsnășenii Mari, rl Drochia Ord. Ministerului Culturii nr. 105 din 04.05.2016
118 Muzeul satului Negrea Consiliul local

Negrea

s. Negrea, rl

Hâncești

  Ord. Ministerului Culturii

nr. 105 din 04.05.2016

   
119 Muzeul de istorie a satului Avdarma Primăria s. Avdarma s. Avdarma, str. Lenin, 54, r-l Comrat Act de donație  nr. 2201 din 13.03.2017. Decizia Consiliului local nr. 2/7 din

07.04.2017

Ord. Ministerului Culturii nr. 129 din 03.05.2017 CARAMIT

Elena

029857048

076749610

ekaramit@mail.ru

120 Muzeul de Istorie și

Etnografie Sângerei

Consiliul local Or. Sângerei,   Ord. Ministerului Culturii

nr. 129 din 03.05.2017

   
121 Muzeul Casa Memorială Dumitru Matcovschi Consiliul local s. Vadul Rașcov rl Șoldănești Decizia consiliului comunei Vadul Rașcov din 01.09.2017 Ord. Ministerului

Educației, Culturii și

Cercetării nr. 399 din 15.11.2017

Gavrilița Stela Consiliu s. 027254236
122 Muzeul de etnografie a satului Văleni, rl Cahul Primăria s. Văleni s. Văleni, rl Cahul Decizia consiliului s.Văleni nr 2/10 din 04.04.2014 Ord. Ministerului

Educației, Culturii și Cercetării nr. 275 din

14.03.2018

Balușca Mariana, director 029963236,

079986097,

Marianabalusca89 @gmail.com

123 Muzeul privat Curte țărănească tradițională , s. Văleni, rl Cahul Privat s. Văleni, rl Cahul   Ord. Ministerului

Educației, Culturii și Cercetării nr.275 din

14.03.2018

Silvia Stirbet 029963542

079017151

Silvia.stirbet@yaho o.com

124 Muzeul de etnografie din

s. Cania, rl Cantemir

Consiliul local s. Cania, rl Cahul Decizia consiliului local din 08.12.2017 Ord. Ministerului

Educației, Culturii și Cercetării nr. 275 din 14.03.2018

Andronov Raisa 060242920 – Raisa

Andronov;

Primar 027341236.

125 Muzeul Etnografic

„Leagănul Veșniciei”

AO de dezvoltare cultural-turistică

„Tezaur național”

Mun. Chișinău,

com. Gratiești, str. Ion Soltâs,4

Decizia AO „Tezaur național” nr. 1, din 30.04.2018 Ord. Ministerului

Educației, Culturii și Cercetării nr.763 din 22.05.2018

Efim Moisei, administrator Caraman Olga, 069192618,

olga_moisei@mai l.ru

126 Muzeul de Istorie și Etnografie Crihana Veche, Cahul Primăria

Crihana Veche

s. Crihana Veche,

str. Mihai Eminescu, 82

Decizia Consiliului local

Crihana Veche, nr. 08/2 din 27 septembrie 2018

Ord. MECC nr. 1848 din

14.12.18

Donea Lilia,

director

Tel. 029972985

067327377

primariacrihanavec he@gmail.com

127 Muzeul de Istorie și Etnografie Călărași

„Dumitru Scvorțov- Russu”, Călărași

Consiliul local Călăraşi Or. Călăraşi, str.

M. Eminescu 32

Decizia Consiliului orăşenesc Călăraşi nr. 07/09 din 21

.08.2015

Ord. MECC nr. 121 din 11.02.2019 Ana Pşeniţchii, director t. 0 244 2 61 88

muzeulcalarasi@m ail.ru

128 Muzeul de Istorie și Etnografie, com. Mingir, Hîncești Secţia cultură Hînceşti s. Minjir, raionul Hînceşti An. 1966, ord. Ministerului Culturii al RSSM din 21.11.1983 conferit titlul de “muzeu popular” Ord. MECC nr. 813 din 08.06.2019 Mircos Elena, director 060018612

(director) 026922841

(Anticamenra Secția cultură)

129 Muzeul de Istorie și Etnografie, Vadul lui Vodă Consiliul or. Vadul lui Vodă Mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă,

str. Alexei Mateevici, nr. 5

Decizia Consiliului or. Vadul lui Vodă, nr. 2/33 din 04.04.2019 Ordin MECC nr. 646 din 13.07.2020 Aliona Onofriiciuc 069338469

aliona.onofriiciuc@ mail.ru