Despre noi

 • Ce este Associaţia obşteasca Comitetul Naţional ICOM Moldova?

   

  În anul 1992 Consiliul Internaţional al Muzeelor ICOM a susţinut iniţiativa administratorilor muzeali din Moldova pentru crearea Comitetului Naţional. Pînă în anul 2010 Comitetul Naţional nu a avut statut juridic pe teritoriul Republicii Moldova, activitatea lui fiind limitată doar prin plata cotizaţiilor lunare. În perioada anilor 90 – 2000 Moldova a participat în cîteva proiecte regionale ale ICOM, care s-au petrecut la nivel interguvernamental sub egida Biroului Naţional UNESCO din Moldova.

  În decembrie 2009, la reuniunea membrilor individuali  ICOM a fost luată decizia de a relansa activitatea  Comitetului Naţional. A fost ales Biroul din 7 persoane, Secretarul General şi Preşedintele. La fel a fost luată decizia de a înregistra Comitetul Naţional la Ministerul Justiţiei conform normelor statutare Consiliului Internaţional al Muzeelor.

   

  Din 15 februarie 2010 Asociaţia Obştească – Comitetul Naţional ICOM este persoană juridică, cu drept deplin de a desfăşura activitatea sa pe teritoriul Republicii Moldova. La moment Comitetul Naţional enumără 27 membri.  Obţinerea statutului juridic ne va da posibilitate să ne includem activ în strategiile şi realizările programelor de dezvoltare a ICOM. Activităţile ICOM Moldova răspund provocărilor şi nevoilor profesiunii şi se articulează în jurul următoarelor teme:

  • cooperare şi schimburi ştiinţifice;
  • diseminarea cunoştinţelor despre muzee şi sensibilizarea publicului;
  • formarea profesională;
  • dezvoltarea normelor profesionale;
  • elaborarea şi promovarea deontologiei profesionale;
  • protejarea patrimoniului şi lupta împotriva traficului ilicit de bunuri culturale.
  •  Activitatea Comitetului Naţional v-a fi axată pe lucrul cu membrii individuali, parteneri şi filantropi, organizaţii internaţionale. Una din sarcinile principale este lansarea proiectelor pentru atragerea investiţiilor în domeniul activităţii muzeale. Sursele atrase vor putea asigura activitatea stabilă în condiţiile crizei economice.

  Programul Comitetului Naţional pe viitor va fi axat pe Programul trienal a lui ICOM.  Programul trienal de activităţi, adoptat de Adunarea Generală, pus în aplicare de Secretariatul ICOM, ca şi de comitetele naţionale şi internaţionale, care contribuie la realizarea programului.