Cuvant de salut

În legătură  cu  cursul de integrare  europeană a Republicii Moldova, se contureaza  efortul pentru coordonarea  priorităților din sectorul cultural cu strategiile Uniunii Europene . Guvernul Republicii Moldova a adoptat Strategia Națională în domeniul culturii pentru 2013-2020, care ar trebui să fie principalul document de politici de promovare a dezvoltării in sfera culturii în condițiile socio – economice contemporane . Datorită punerii în aplicare a strategiei, cultura ar trebui să devină un sector viabil , care va avea un impact semnificativ atit asupra vietii sociale , cit si asupra viații economice a țării noastre . Una dintre cele mai importante priorități ale acestei strategii este dezvoltarea în continuare a sectorului  patrimoniului cultural și muzeal .

Comitetul Național  ICOM Moldova este un participant activ în procesul de integrare , iar din 2010 lanseaza o serie de inițiative și proiecte în domeniul muzeelor .  În legătură cu dezvoltarea  noilor politici in domeniul muzeal, un rol deosebit ii revine seminarului internațional dedicat marketingului muzeal , organizat cu sprijinul financiar al Consiliului Internațional al Muzeelor și a Muzeului Național de Istorie a Moldovei care a avut loc pe data de 11-14 Septembrie 2013.  Sarcina muzeelor la etapa actuala este să se declare ca centre culturale , stiintifico – educationale , cu un acces larg la colecții și la cercetarile stiintifice. Muzeele trebuie sa devena, nu doar un loc de pastrare a bunurilor patrimoniale , ci , de asemenea centre moderne pentru  un dialog  cu societatea și dezvoltarea personală , cu posibilitati de a atrage turiști și vizitatori locali . La fel, la rind cu sarcinile sale principale, muzeul modern,  ar trebui să fie considerat ca un factor de dezvoltare economică . Acces la colecțiile muzeale , crearea condițiilor pentru auto – educare și comunicare , facilități de creativitate și de agrement , furnizarea de informații , asistență în educație și activități de informare , formare de imagine , vinzari de materiale promotionale – este o listă incompletă de servicii pe care le pot oferi muzeele . Cele mai multe dintre aceste servicii pot fi plătite nu numai de vizitatorii muzeului , dar , de asemenea, si de alți consumatori – organizații stiintifice , instituții de învățământ , societăți comerciale , administratii locale , fundații de caritate , mass-media , etc.

Pentru a atinge obiectivele principale muzeele trebuie să treaca la  un nou sistem de management și a organizarii muncii muzeale , luând în considerare inplementarea marketingului muzeal . Luind in consideratie existenta anumitor acte legislative si normative care asigura functionarea  domeniului  protecției patrimoniului cultural si dezvoltarii muzeelor, în general, aceste documente, la moment pot fi considerate putin eficiente . Una dintre principalele probleme – lipsa de coordonare între legi și zona de responsabilitate a instituțiilor. Aceasta se refera si la acele legislative in domeniul muzeal, ce nu au prevederi clare pentru a promova activitățile de marketing . Un alt factor negativ este calificarea inferioara a managementului și a managementului financiar în muzee , unde pina in prezent sunt folosite abordări depășite . În special, acest lucru se referă la producția și distribuția de suvenire și produse conexe . De exemplu , instituțiile culturale nu au nici baza legala , nici posibilitati financiare pentru  asigurarea investițiilor în producția și vânzările de suvenire competitive . Cu toate acestea , pentru a crește circulația  produselor muzeale ar putea folosite tehnologii de marketing , pe baza potențialului său  și oportunități de asigurare a noilor surse  financiare . Un exemplu elocvent este crearea de suveniruri de brand, care reprezintă organizațiile concrete, fapt care va spori potențialul activităților de marketing . Până în prezent , aproape in toate muzeele lipseste brandul muzeal și promovarea acestuia pe harta culturală a orașului și a țării . Cu aceleași probleme de multe ori continua să se confrunte si multe centre muzeale din România și Ucraina .

Comitetul Național al ICOM , ca organizație nonguvernamentala, poate ajuta atit colegiilor noștri care lucrează în domeniul politicilor culturale cit și colegilor noștri implicați în practică muzeala . La simpozioane , conferințe organizate de către ICOM Moldova profesioniștii muzeografi  din diferite țări se împărtășesc nu numai cu cunoștințele  sale teoretice , dar, de asemenea,  cu experiență practică , care poate fi utila în dezvoltarea și realizarea politicilor și programelor muzeale.  Recomandările  și opiniile participanților nu sunt importante doar pentru colegi , ci , de asemenea, si pentru managementul ICOM Moldova , care ulterior poate apela la structurile de stat cu propuneri concrete privind marketingul  de muzeu . Implimentarea unei noi politici de marketing este un proces de durata și complicat , dar cu toate acestea este nevoie de o conlucrare a oficialitatilor , institutiilor culturale , antreprenorilor , organizațiilor non- guvernamentale, pentru a face muzeele noastre atractive nu numai pentru noi – personalul muzeal , dar în primul rând pentru vizitatorii noștri .

În final , trebui să-i mentionez  și să le mulțumesc colegilor care au participat activ la organizarea acestei conferințe . În primul rând , să le mulțumesc membrilor biroului ICOM Moldova – Directorului Muzeului Național de Istorie a Moldovei D-lui  Dr.  Eu. Sava, D-nei  E. Ploshnita , D-nei L. Marinescu , D-lui I. Shtefanita  care necatind la faptul  ocuparii sale la locurile de baza, totusi, au putut gasi timp pentru a acorda un suport in pregătirea conferinței .

 

Vreau să le mulțumesc colegilor mei de la Comitetele Naționale  ICOM – D-lui Virgil Nitulescu , președintele ICOM România și D-nei Julia Litvinets – Secretar al ICOM Ukraina , care au acordat ajutor participanților sositi din aceste țări la Conferinta. Mulțumesc D-nei  Zbuki – expertul nostru în domeniul marketingului muzeal și la fel tuturor participanților, care au găsit posibilitatea de a veni în Moldova .