Cum sa devii membru

 

Cum puteţi deveni membru ICOM?

ICOM este o organizaţie profesională care se consacră dezvoltării muzeelor şi a profesiunii muzeale, în întreaga lume. Pot adera la ICOM persoanele şi instituţiile care lucrează în domeniul cultural.

Există două categorii principale de membri:

Membrii individuali:

  • persoanele care sunt angajate, ca profesionişti, în muzee;
  • profesioniştii muzeelor, care s-au pensionat;
  • persoane care nu lucrează în muzee, dar care respectă Codul deontologic al ICOM pentru muzee şi care lucrează pentru muzee în calitate de consilieri sau executanţi, cu excepţia tuturor acelora care promovează sau comercializează produse sau echipamente necesare muzeelor şi serviciilor acestora (potrivit prevederilor Statutului ICOM, Articolul 2, Alin. 2)

Membrii instituţionali:

– muzeele şi alte instituţii care corespund definiţiei muzeului, stabilită de ICOM în Statutul său (Articolul 2, Alin. 1) sau organizaţii care grupează mai multe muzee. 1.

 Muzeul este o instituţie permanentă, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societăţii şi al dezvoltării sale, deschisă publicului şi care face cercetări cu privire la mărturiile materiale legate de om şi de mediul său, le achiziţionează, le conservă, şi, mai ales, le expune, în scopul studiului, al educaţiei şi al delectării.

 

Atât membrii individuali, cât şi membrii instituţionali, beneficiază de mai multe avantaje.

În afara acestora, ICOM mai are şi alte categorii de membri:

Structura ICOM se bazează pe Comitetele Naţionale. Oricare persoană sau instituţie care doreşte să adere la ICOM trebuie să contacteze Comitetul Naţional ICOM din ţara respectivă. În cazul cetăţenilor Republicii  Moldova sau cu rezidenţă în RM, precum şi al instituţiilor care îşi au sediul în Moldova, aderarea la ICOM se face prin intermediul Comitetului Naţional  ICOM Moldova.

Formularele de adeziune (redactate numai în engleză sau franceză) sunt disponibile pe saitul ICOM  sau la sediul Comitetului ( INDIVIDUAL MEMBERSHIP APPLICATION FORM , FORMULAIRE D’ADHESION INDIVIDUELLE , INSTITUTIONAL MEMBERSHIP APPLICATION FORM , FORMULAIRE D’ADHÉSION INSTITUTIONNELLE ). Formularele trebuie completate de cei interesaţi şi transmise preşedintelui Comitetului Naţional ICOM Moldova, în vederea aprobării. Ulterior, solicitanţii se vor îngriji de transmiterea formularului de adeziune la Secretariatul ICOM, la Paris.

Serviciul pentru membri, din cadrul Secretariatului ICOM, nu acceptă, în nici o situaţie, o cerere de adeziune, fără acordul prealabil al Comitetului Naţional.

Concomitent cu transmiterea cererii de adeziune la Secretariatul ICOM, solicitantul trebuie să depună, în contul Comitetului Naţional ICOM Moldova suma corespunzătoare nivelului cotizaţiei (şi, după caz, a sumei suplimentare). Contribuţie pentru anul 2012 este stabilita de catre Consiliul consultativ al ICOM.

Cotizaţia este vărsată, integral, de Comitetul Naţional, în contul ICOM, de la Paris. Potrivit Statutului, fiecare Comitet Naţional poate adăuga cotizaţiei o anumită sumă, pentru acoperirea costurilor de transfer bancar şi a cheltuielilor sale de funcţionare. În cazul Comitetului Naţional ICOM Moldova, această sumă este stabilită, anual, de Biroul Executiv al Comitetului Naţional  ICOM Moldova.

Adeziunea devine efectivă din momentul primirii cardului de membru şi este condiţionată de plata anuală a cotizaţiei. Neplata cotizaţiei  atrage, de la sine, excluderea din ICOM.

Pentru membrii care au depus formulare de adeziune la ICOM după data de 1 octombrie, cotizaţia depusă iniţial este valabilă şi pentru anul imediat următor.

Din momentul în care un membru individual sau instituţional a fost înregistrat în ICOM şi a primit cardul de membru, el poate, de asemenea, adera la Comitetele Internaţionale ale ICOM. În momentul de faţă, ICOM numără 31 de Comitete Internaţionale, reprezentând categorii de muzee (de exemplu, muzee de artă, de ştiinţe, de literatură etc.) sau discipline (cum este cazul conservărrii, al educaţiei muzeale, al documentării etc.). Prin intermediul acestor Comitete Internaţionale se realizează principalele obiective ale organizaţiei: schimbul de informaţii ştiinţifice la nivel internaţional, elaborarea de norme pentru profesie, adoptarea de reguli şi recomandări, realizarea de proiecte comune.

În afară de neplata cotizaţiei, aderarea la ICOM îşi încetează valabilitatea în situaţia în care membrul în cauză alege să demisioneze, fie că rămâne sau nu în interiorul profesiei.