Comitete internationale

 

Comitetele Internaţionale ale ICOM

Comitetele Internaţionale au caracter strict profesional şi sunt compuse numai din acei membri ICOM care doresc să adere la ele. Prin intermediul Comitetelor Internaţionale se realizează principalele obiective ale organizaţiei schimbul de informaţii ştiinţifice la nivel internaţional, elaborarea de norme pentru profesie, adoptarea de reguli şi recomandări, realizarea de proiecte comune. Comitetele Internaţionale sunt, de asemenea (ca şi Comitetele Naţionale) reprezentate în Comitetul Consultativ al ICOM, de către preşedintele fiecăruia dintre ele.

Fiecare membru ICOM poate face parte dintr-un singur Comitet Internaţional, ca membru cu drept de vot. Adeziunea este gratuită şi include toate beneficiile obişnuite, dar Comitetul poate taxa participarea la anumite evenimente. În plus, oricare membru ICOM poate fi membru şi al altor Comitete Internaţionale, dar fără a avea drept de vot, iar adeziunea la aceste Comitete poate fi taxată. Pentru a deveni membru al unui Comitet Internaţional. Pentru a deveni membru cu drept de vot al unui Comitet Internaţional, trebuie completat un formular de adeziune care este primit de fiecare membru ICOM, după aderarea la organizaţie şi primirea cardului de membru.

Încetarea calităţii de membru ICOM atrage după sine şi pierderea calităţii de membru al oricărui Comitet Internaţional.

Comitele Internaţionale ale ICOM sunt:

AVICOM – Comitetul Internaţional pentru Audiovizual şi Noile Tehnologii pentru Imagine şi Sunet

CECA – Comitetul Internaţional pentru Educaţie şi Acţiune Culturală 

CAMOC – Museums of Cities

CIDOC – Comitetul Internaţional pentru Documentare

CIMAM – Comitetul Internaţional pentru Muzeele şi Colecţiile de Artă Modernă

CIMCIM – Comitetul Internaţional pentru Muzeele şi Colecţiile de Instrumente Muzicale

CIMUSET – Comitetul Internaţional pentru Muzeele şi Colecţiile de Ştiinţă şi Tehnică

CIPEG – Comitetul Internaţional pentru Egiptologie

COSTUME – Comitetul Internaţional pentru Muzeele şi Colecţiile de Costume

DEMHIST – Comitetul Internaţional pentru Casele şi Muzeele Memoriale 

GLASS – Comitetul Internaţional pentru Muzeele şi Colecţiile de Sticlă

ICAMT – Comitetul Internaţional pentru Arhitectură şi Tehnici Muzeografice

ICDAD – Comitetul Internaţional pentru Arte Decorative şi Design

ICEE – Comitetul Internaţional pentru Schimburi de Expoziţii

ICFA – Comitetul Internaţional pentru Muzee şi Colecţii de Arte Frumoase

ICLM – Comitetul Internaţional pentru Muzeele de Literatură

ICMAH – Comitetul Internaţional pentru Muzeele şi Colecţiile de Istorie şi Arheologie

ICME – Comitetul Internaţional pentru Muzeele şi Colecţiile de Etnografie

ICMEMO – Comitetul Internaţional pentru Muzeele în Memoria Victimelor Crimelor Publice

ICMS – Comitetul Internaţional pentru Securitate în Muzee

ICOFOM – Comitetul Internaţional pentru Muzeologie 

ICOMAM – Comitetul Internaţional pentru Muzeele de Arme şi de Istorie Militară

ICOM-CC – Comitetul Internaţional pentru Conservare

ICOMON – Comitetul Internaţional pentru Muzeele Bancare şi Monetare

ICR – Comitetul Internaţional pentru Muzeele Regionale

ICTOP – Comitetul Internaţional pentru Formarea Personalului

INTERCOM – Comitetul Internaţional pentru Administrare

MPR – Comitetul Internaţional pentru Marketing şi Relaţii Publice în Muzee

NATHIST – Comitetul Internaţional pentru Muzeele şi Colecţiile de Ştiinţe ale Naturii

UMAC – Comitetul Internaţional pentru Muzeele şi Colecţiile Universitare