Categorii

Există două categorii principale de membri:

Membrii individuali:

  • persoanele care sunt angajate, ca profesionişti, în muzee;
  • profesioniştii muzeelor, care s-au pensionat;
  • persoane care nu lucrează în muzee, dar care respectă Codul deontologic al ICOM pentru muzee şi care lucrează pentru muzee în calitate de consilieri sau executanţi, cu excepţia tuturor acelora care promovează sau comercializează produse sau echipamente necesare muzeelor şi serviciilor acestora (potrivit prevederilor Statutului ICOM, Articolul 2, Alin. 2)

Membrii instituţionali:

– muzeele şi alte instituţii care corespund definiţiei muzeului, stabilită de ICOM în Statutul său (Articolul 2, Alin. 1) sau organizaţii care grupează mai multe muzee. 1.

 Muzeul este o instituţie permanentă, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societăţii şi al dezvoltării sale, deschisă publicului şi care face cercetări cu privire la mărturiile materiale legate de om şi de mediul său, le achiziţionează, le conservă, şi, mai ales, le expune, în scopul studiului, al educaţiei şi al delectării.